14 C级1型六角开槽螺母GB/T 6179—1986标准

C级1型六角开槽螺母GB6179—1986标准

C级1型六角开槽螺母尺寸规格、质量见表4.3-23、表4.3-24。

表4.3-23 C级1型六角开槽螺母的尺寸规格(mm)

gb6179

螺纹规格 D (6H) M5 M6 M8 M10 M12 (M14) M16 M20 M24 M30 M36
dw  min 6.9 8.7 11.5 14.5 16.5 19.2 22 27.7 33.2 42.7 51.1
e min 8.63 10.89 14.2 17.59 19.85 22.78 26.17 32.95 39.55 50.85 60.79
s max 8 10 13 16 18 21 24 30 36 46 55
min 7.64 9.64 12.57 15.57 17.57 20.16 23.16 29.16 35 45 53.8
m max 7.6 8.9 10.94 13.54 17.17 18.9 21.9 25 30.3 35.4 40.9
m’ rain 3.5 3.9 5.1 6.4 8.3 9.7 11.3 13.5 16.2 19.5 23.5
W max 5.6 6.4 7.94 9.54 12.17 13.9 15.9 19 22.3 26.4 31.9
min 4.4 4.9 6.44 8.04 10.37 12.1 14.1 16.9 20.2 24.3 29.4
n min 1.4 2 2.5 2.8 3.5 3.5 4.5 5.5 7
开口销 1.2×12 1.6×14 2×16 2.5×20 3.2×22 3.2×26 4×28 4×36 5×40 6.3×50 6.3×65

注:尽可能不采用括号内的规格。

表4.3-24 C级1型六角开槽螺母的质量 (kg)
每1000件钢制品的大约质量

螺纹规格 M5 M6 M8 M10 M12 (M14) M16 M20 M24 M30 M36
质量 1.22 2.36 5.03 9.86 14.84 21.62 33.35 64.06 41.5 228.5 387.8
2,209 次浏览

发表留言

电子邮件地址不会被公开。