16 A级和B级粗牙和细牙1型非金属嵌件六角锁紧螺母GB/T 889—2000标准

A级和B级粗牙和细牙1型非金属嵌件六角锁紧螺母GB889—2000标准

A级和B级粗牙和细牙1型非金属嵌件六角锁紧螺母的尺寸规格见表4.3-27。

表4.3-27 A级和B级粗牙和细牙1型非金属嵌件六角锁紧螺母的尺寸规格(mm)

gb889

螺纹规格 (6H) D M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 (M14) M16 M20 M24 M30 M36
DxP M8xl Ml0xl M12x 1.25 (M14xl.5) M16xl.5 M20xl.5 M24x2 M30x2 M36x3
M10xl.25 M12xl.5
dw  min 4.57 5.88 6.88 8.88 11.63 14.63 16.63 19.64 22.49 27.7 33.25 42.75 51.11
e min 6.01 7.66 8.79 11.05 14.38 17.77 20.02 23.35 26.75 32.95 39.55 50.85 60.79
s max 5.5 7 8 10 13 16 18 21 24 30 36 46 55
min 5.32 6.78 7.78 9.78 12.73 15.73 17.73 20.67 23.67 29.16 35 45 53.8
h max 4.5 6 6.8 8 9.5 11.9 14.9 17 19.1 22.8 27.1 32.6 38.9
m min 2.15 2.9 4.4 4.9 6.44 8.04 10.37 12.1 14.1 16.9 20.2 24.3 29.4
m’ min 1.65 2.2 2.75 3.3 4.4 5.5 6.6 7.7 8.8 11 13.2 16.5 19.8

注:尽可能不采用括号内的规格。

1,716 次浏览

发表留言

电子邮件地址不会被公开。